Over Ons

Introductie

Mensen en organisaties gaan hand in hand, een verbetering van de één betekent een verbetering bij de ander. KEY heeft dé expertise in zakelijke dienstverlening om persoonlijke en/of bedrijfsmatige doelen sneller te kunnen realiseren. KEY is partner van The University of the Dutch Caribbean en The College of the Dutch Caribbean en weet zich daarmee verzekerd van de laatste inzichten en ontwikkelingen. Bovendien heeft KEY een samenwerkingsverband met gerenommeerde partners en diverse hogescholen en ROC’s in Nederland.

KEY biedt professionele ondersteuning voor het management en de HRafdeling van uw organisatie op het gebied van Bedrijfstrainingen, Organisatie‐ en managementvraagstukken, Personal & Management Development and Research.

Werkwijze KEY

KEY hanteert in alle cursussen een zeer zorgvuldig voorbereidingstraject. In de voorbereiding op de cursussen wordt een intake worden gehouden met de cursist. Het doel van dit intakegesprek is om het cursusdoel van de cursist specifiek, concreet en meetbaar in kaart te brengen en om vast te stellen of de cursist over de juiste kennis, ervaring en niveau beschikt om de cursus te volgen en met succes af te ronden.

KEY levert tevens een belangrijke bijdrage aan de vertaling van de cursus naar de praktijk door gebruik te maken van praktijkvoorbeelden en praktijksituaties.

Gedurende de cursusperiodes worden de ontwikkelingen van de cursisten gemonitord en gemeten. De resultaten van deze metingen worden steeds in verband gebracht met de vastgestelde leerdoelen van de cursisten.

KEY heeft een ruim aanbod aan ervaren nationale en internationale docenten die ingeschakeld (kunnen) worden voor de cursussen. Met andere woorden: KEY biedt u een zeer ervaren team van professionals.

Administratief en organisatorisch worden docenten en cursisten ondersteund door Programma Coördinatoren van KEY. De cursussen staan onder supervisie van de Project Manager van KEY. Alle docenten worden inhoudelijk ondersteund door de staf van KEY. Bovendien krijgen docenten toegang tot alle vakliteratuur die KEY tot beschikking heeft.

KEY heeft een Examenbureau en een Examencommissie. Het Examenbureau is verantwoordelijk voor de tentaminering, heeft de zorg voor de organisatie hiervan en waakt over het niveau van de examens en tentamens. De examencommissie heeft ten doel toezicht te houden op de naleving van de procedures en regelgeving inzake toetsing en tentaminering en om te fungeren als behandelaar van verzoeken bezwaarschriften van cursisten bij geschillen betrekking hebbende op toetsing, tentaminering, studieplanning en alles wat daarmee samenhangt en daartoe bevorderlijk kan zijn. Elke cursusperiode wordt afgesloten met een evaluatie door middel van een evaluatieformulier.