Marketing-A (vgl. NIMA A Marketing)

De cursus Marketing-A biedt inzicht in een totaaloverzicht van de belangrijke aspecten uit het boeiende veld van marketing en bereidt u voor op het examen NIMA A Marketing. De praktijk leert dat deelnemers vanuit verschillende achtergronden instromen in deze cursus. Met onze praktijk- en resultaatgerichte benadering zijn we keer op keer in staat zeer hoge slagingspercentages te realiseren. Daarom kiezen steeds meer mensen voor onze succesvolle aanpak.

DOELGROEP

De cursus is geschikt voor u die uw kennis op het gebied van marketing wil ontwikkelen en verdiepen, om deze direct toe te kunnen passen in uw eigen werkomgeving.

PROGRAMMA

Het programma van deze cursus is gebaseerd op de eindtermen van het NIMA A Marketing examen. Gedurende deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

MARKETING-A1

MODULE 1. MARKETINGCONCEPT

 • Marketing: filosofie, systeem en basisbegrippen
 • Grondslagen van strategische marketingplanning
 • Marketingplanningsproces

 

MODULE 2. MARKETINGMIX

 • Product, Prijs, Plaats, Promotie
 • Nieuwe marketingmixen
 • Marketingmix en positionering

 

MODULE 3. MARKETINGSTRATEGIE

 • SWOT-analyse
 • Marketingdoelstellingen (Gap-analyse)
 • Groeistrategieën
 • Marktsegmentatie

 

MODULE 4. CONSUMENTENGEDRAG

 • Koopbeslissingsproces
 • Distributiebeleid
 • Communicatie- en zoekgedrag

 

EXAMENTRAINING:

 • Meerkeuzevragen
 • Rekenopdrachten

 

MARKETING-A2

MODULE 1. ANALYSE VAN DE EXTERNE OMGEVING

 • Afnemersgedrag
 • Concurrentieanalyse
 • Marktonderzoek

 

MODULE 2. ANALYSE VAN DE INTERNE OMGEVING

 • Marketingstrategie en marketingresultaten
 • Marketing als denk- en werkdiscipline
 • Toepassing marketingmix

 

VOOROPLEIDING

Een mbo-diploma niveau 4 of; Een Havo- of VWO-diploma met relevante en ruime werkervaring.

NIVEAU EN CERTIFICERING

Het betreft een praktijkcursus op hbo-niveau. U ontvangt een diploma Marketing-A van The University of the Dutch Caribbean (UDC).

ANDERE MOGELIJKE CURSUSSEN / TRAJECTEN

 • Marketingcommunicatie-B (vgl. NIMA B Marketingcommunicatie)
 • Communicatie-A (vgl. NIMA A Communicatie)

 

ANDERE MOGELIJKE OPLEIDINGEN / TRAJECTEN

 • Bachelor in Business Administration – Commerciële Economie
 • Bachelor in Business Administration – Small Business & Retail Management