Executive Hoger Management (EHM)

Als leidinggevende beschikt u over een uitgebreid palet van kennis en kunde, maar soms komt u voor vragen te staan die net weer iets andere competenties van u vergen om uw functie goed uit te kunnen blijven oefenen. Belangrijke aspecten om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld strategisch inzicht, besluitvormingsvaardigheden en succesvolle besturing en structurering.

In deze praktijkgerichte cursus wordt aandacht besteedt aan deze belangrijke disciplines. Verder bent u na deze cursus in staat om een organisatorisch probleem integraal te benaderen en op grond van een gedegen probleemanalyse het strategisch management van de organisatie integraal te adviseren.

DOELGROEP

Deze cursus is zeer geschikt voor leidinggevenden in ieder soort organisatie die nieuwe competenties willen opdoen op het gebied van management of hun bestaande competenties verder willen ontwikkelen. Ook is deze cursus geschikt als u een ambitieus persoon bent met een functie op middenkaderniveau en een volgende stap wilt nemen in uw loopbaan.

PROGRAMMA

De cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

MODULE 1. OMGEVING EN ORGANISATIE

Omgevingsinvloeden:

 • Organisaties
 • Partijen
 • Omgevingsfactoren

 

Strategisch Management:

 • Proces van Strategisch Management
 • Klassieke benadering
 • Strategische planning
 • Strategievorming
 • Strategisch management perspectief

 

Samenwerking:

 • Samenwerkingsverbanden
 • Motieven en succesfactoren van samenwerkingsverbanden
 • Fusies  & overnames

 

MODULE 2. MENSEN EN ORGANISATIE

Individu en groepen:

 • Mens in organisatie
 • Motivatie
 • Attitude
 • Emotionele intelligentie
 • Kernkwadraten
 • Organisatie conflicten

 

Management:

 • Manager
 • Manager als leidinggevende
 • Management & Ethiek

 

Besluitvorming:

 • Rationele besluitvorming
 • Aspecten van besluitvorming
 • Hulpmiddelen en technieken bij besluitvorming

 

MODULE 3. STRUCTUUR EN ORGANISATIE

Besturing:

 • Besturing
 • Bedrijfsprocessen
 • Ondernememingsraad (OR)

 

Structurering:

 • Organiseren van activiteiten
 • Arbeidsverdeling
 • Organisatiestelsels
 • Minzberg en Organisatiestructuren

 

Organisatie in ontwikkeling:

 • Verandering
 • Effectiviteit en succesvolle organisaties
 • Organisatieadvieswerk
 • Organisatieonderzoek

 

Iedere module wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Als alle PvB’s ingeleverd zijn en met een voldoende zijn beoordeeld, komt u in aanmerking voor het afleggen van de Meesterproef. Afsluiting van de cursus gebeurt door het inleveren van een Meesterproef en het houden van een presentatie.

De Meesterproef is de eindtoets waarin alle behandelde leerstof in een managementvraagstuk over de eigen organisatie terugkomt. Het onderwerp voor dit vraagstuk wordt in de eerste module reeds door uzelf, in overleg met de organisatie (lees: leidinggevenden), gekozen.

De Meesterproef en de presentatie moeten voldoende koppeling weergeven tussen de aangereikte theorie en de concrete praktijksituatie. Indien dit geheel als voldoende wordt beoordeeld bent u afgestudeerd.

Gedurende de start van de cursusperiode wordt u in een kick-off en door middel van 1 op 1-gesprekken naar de uiteindelijke Meesterproef begeleid.

VOOROPLEIDING

Een mbo-diploma niveau 4 of; Een Middle Management diploma/ certificaat of; Een Havo- of VWO-diploma.

NIVEAU EN CERTIFICERING

Het betreft een praktijkcursus op hbo-niveau. Bij het behalen van een voldoende voor uw Meesterproef en presentatie ontvangt u een diploma Executive Hoger Management van The University of the Dutch Caribbean (UDC).

ANDERE MOGELIJKE CURSUSSEN / TRAJECTEN

 • Executive Human Resource Management (EHRM)
 • Executive Projectmanagement (EPM)
 • Executive Kwaliteitsmanagement (EKM)