Seminar | 15 NOV 2017 Succesvol Toezicht

Naast een stevige dosis actualiteit over accountancy en gerelateerde onderwerpen wordt tijdens het seminar ingegaan op keuzes en dilemma’s die u helpen met het realiseren van succesvol toezicht. In uw rol als controller, risicomanager, extern of intern accountant als bestuurder, lid van de RvC  of als intern of extern toezichthouder. Onderling samenhangend vormen deze actoren een robuust raamwerk van True Countervailing Powers, mits de onderlinge relaties, verwachtingen en prestaties elkaar optimaal versterken. Als een van de schakels niet effectief is, of zelfs (ont)breekt is sprake van CounterFailing Powers.

Tijdens het seminar komen de volgende onderwerpen uit de actualiteit aan de orde:

  • • AFM toezicht op accountantsorganisaties (2017)
  • • de zoektocht van accountants (NBA) naar Audit Quality (Green Paper 2017)
  • • de meerwaarde van een Internal Audit Functie bij kleine organisaties (2017)
  • • updates in risico management (COSO ERM 2017)
  • • gewijzigde verantwoordelijkheden van bestuur en RvC en van de accountant (Herziene Code miv 2017)
  • • toezicht bij kleine organisaties in small economies als Curaçao, Aruba en de BES – eilanden

Dit seminar is van belang voor professionals die zelf werkzaam zijn in of een professionele interesse hebben bij effectief toezicht, audit, internal audit en risicomanagement.

DOELGROEPEN

Bestuurders en directieleden, Leden van de Raad van Commissarissen, Auditers en Compliance officers, Externe en interne accountants, Financieel managers, Ondernemers, DGA’s.

Voor meer informatie download de brochure: UDC-Seminar-Success-3klx30cm